Nejčastější chyby na Google Translator

Často se setkáváme v praxi s tím, že klienti zadávají texty k překladu do Googlu  Překladače.

Ten však dělá mnoho chyb.

První a tou nejvýznamnější chybou je, že Google Překladač nechápe významy slov. Snadno se pak stane, že nedoplní vhodné slovo do věty. Takových chyb může být v překladu mnoho a bylo by nelichotivé, kdybyste si s tím udělali ostudu.
Dále nedoplňuje vhodnou interpunkci mezi hlavními a vedlejšími větami. Nerozezná členy a překládá v jednotném nebo množném čísle.
Také se liší míra propracovanosti překladů do jednotlivých jazyků.
Při zpracování korekcí není možné pomyslet na kontrolu přes Google Translator. Nezvládá slovní spojení v odborných článcích, natož aby mohl správně vyhodnotit, zda je text správně napsaný.
Skutečně nejlepší je obrátit se na renomované a prověřené firmy, které se překládáním a korekcí zabývají.

Google Translator je skvělý pomocník ve správných rukou.